vilkår & betingelser, happenings partners.

Handelsbetinger, happenings partners.

1. GENERELLE OPLYSNINGER.
Happenings Group A/S
Klostergade 56 B
8000 Aarhus C
CVR nr.: 40979956
Telefon: +45 60 87 69 20
E-mail: legal@happenings.dk

2. PRISER.
Hos Happenings Group A/S tager vi forbehold for eventuelle fejl i vores angivne priser. Endvidere forbeholder vi os ret til at ændre i priserne uden forudgående samtykke. Der tages samtidig forbehold for udsolgte varer.

3. GEBYRER.
Der pålægges arrangøren et gebyr på 5% ved køb af billetter til arrangementer.

4. BETALING.
Happenings Group A/S modtager betaling fra billetkøberen på vegne af arrangøren.
Happenings Group A/S modtager betaling med VISA, VISA Electron, Mastercard, PayPal, MobilePay, Bankoverførsel, Apple Pay & Google Pay. Betalingen vil først blive trukket på billetkøberens konto, når varen afsendes. Alle beløb er i DKK. Danske kroner og incl. moms. Der tages forbehold for prisfejl og udsolgte/udgåede varer.

5. UDBETALING.
Happenings Group A/S udbetaler billetprisen (minus gebyret) til arrangøren. Udbetaling sker 1-3 hverdage efter arrangementet er afholdt.

6. FORHOLDET MELLEM HAPPENINGS GROUP A/S OG ARRANGØREN.
Happenings Group A/S formidler udelukkende salg af billetter mellem billetkøberen og den ansvarlige arrangør.

7. FORHOLDET BESTÅR SÅLEDES MELLEM BILLETKØBEREN OG ARRANGØREN.
I henhold til "Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a" er køb af billetter ikke omfattet af fortrydelsesretten.

Happenings Group A/S har intet ansvar over for kunden vedrørende arrangørers rekonstruktion, betalingsstandsning, konkurs, aflysning af arrangementer, andre mangler eller eventuelle andre reklamationer vedrørende et arrangement. Al henvendelse herom rettes til arrangøren. Information om arrangørens fulde navn, adresse, telefonnummer m.m. kan fås hos Happenings Group A/S.

I tilfælde af aflysning henvises der til den ansvarlige arrangør for yderligere information og eventuel refundering. Arrangøren forbeholder sig ret til, i sjældne og/eller ekstraordinære tilfælde, at erstatte billetten med en tilsvarende kunstner/arrangement. Ændringer i repertoire, delvis gennemførelse af et arrangement sidestilles ikke med en aflysning, hvorfor pengene herfor som udgangspunkt ikke refunderes. Se hertil arrangørens information om arrangementet.

8. LEVERING - BILLETTER.
‍Happenings Group A/S leverer billetten til billetkøberen på vegne af arrangøren. Arrangøren lever selv arrangementet til billetkøberen. Ansvaret for arrangementet tilfalder således også arrangøren.
Billetten leveres som eTicket. Billetten leveres herefter til billetkøberen i mobilapplikationen ’’Happenings’’. Billetten kan ligeledes leveres som en PDF-billet, der tilsendes billetkøberens e-mailadresse.  

9. REKLAMATIONSRET.
Idet Happenings Group A/S udelukkende formidler salget mellem billetkøberen og arrangøren kan der på intet tidspunkt reklameres overfor Happenings Group A/S. Al reklamation vil således ske til arrangøren. Happenings Group A/S kan være behjælpelig med kontaktoplysninger på arrangøren.

10. REFUSION.
Hvorvidt du er berettiget til refusion, er udelukkende et anliggende mellem dig som billetkøber og arrangøren.
Hvis der er tale om refusion, og Happenings Group A/S stadig er i besiddelse af købesummen, vil Happenings Group A/S tilbagebetale købesummen på vegne af arrangøren. I så fald bedes du medsende bankoplysninger i form af reg.nr. og kontonr, så det aftalte beløb kan overføres. Gebyrer tilbagebetales ikke.Oplysningerne kan uden risiko oplyses pr. mail eller anden elektronisk form, da det ikke er følsomme oplysninger og kun vil blive anvendt til vores opfyldelse af refusionen.

11. RETUR -/FORTRYDELSESRET.
I henhold til "Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a" er køb af billetter ikke omfattet af fortrydelsesretten. Billetkøberen kan således som udgangspunkt ikke fortryde sit køb.
Der kan være fortrydelsesret i det tilfælde, at der er tale om et tilkøb/tilføjelser til et arrangement. Dette vil fremgå særskilt ved køb af disse tilføjelser.
Udøvelse af reklamations- og/eller fortrydelsesret.
Hvis du ønsker at gøre brug af din reklamations- og/eller fortrydelsesret over for arrangøren, skal du tage direkte kontakt til vedkommende og derefter returnere varen til ham. Arrangøren vil derefter tilbagebetale købesummen til dig. Såfremt Happenings Group A/S stadig er i besiddelse af købesummen vil tilbagebetaling muligvis ske af Happenings Group A/S på vegne af arrangøren.

12. GENERELLE VILKÅR.

Købsaftalen er omfattet af dansk rets almindelige regler. Happenings Group A/S forbeholder sig retten til, uden forudgående varsel, at ændre disse betingelser. Ændringer gælder herefter efterfølgende ordrer. Det er dit ansvar at tjekke op på, om der er sket ændringer i betingelserne.

13. KLAGEMULIGHEDER.
‍En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg.Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus.Link: Klageportal for Nævnenes Hus
Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform.Platformen findes her: https://ec.europa.eu/consumers/odr/Angiver du en klage her, skal du oplyse vores E-mail adresse: legal@happenings.dk

happenings partners.

repræsenterer du en skole?
hmm, der er ingen grund til, at vi ikke skal hjælpe jeres fællesskab og sammenhold med at blive stærkere,
sådan vi kan mindske ensomheden, samt fremme trivsel og faglig integration blandt eleverne.

bliv ringet op.