Happenings formål er at bringe folk sammen i virkeligheden.

Måden, vi gør det på, er ved at samle, hvad der sker på uddannelsesinstitutioner og dertil facilitere tilmelding, registrering og kommunikation.

Det betyder, at Happenings er en platform for elevdrevne fællesskaber, der erstatter den traditionelle billetformidler, som er godkendt af Børne- og Undervisningsministeriet som et trivselsfremmende tiltag.

Et trivselsfremmende tiltag for uddannelsesinstitutioner.

Hvem bruger Happenings?